Nastojali smo da ova više od 15 godina duga hodočasnička tradicija ostane u krugu obitelji kako bi se srcem mogli posvetiti svakom od naših gostiju.

Comments are closed.